Acasa» Info» Statut

STATUT


             

   

 
 Asociatia DJ-ilor Profesionisti din Romania isi propune realizarea urmatoarelor tipuri de activitati:

          1) organizarea de seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde, conferinte, forumuri, cursuri de instruire, campanii publice si alte activitati educationale si de instruire cu privire la domeniile vizate de scopul asociatiei, ca si orice alte activitati conexe menite a asigura buna desfasurare a acestora; 
          2) participarea la negocierile cu organismele de gestiune colectiva ale titularilor de drepturi de autor si conexe avand ca obiect stabilirea metodologiilor ce vizeaza activitatea membrilor asociatiei, desfasurate conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
          3) participarea la alte proceduri de negociere privind sustinerea intereselor membrilor asociatiei; 
          4) crearea unor centre de informare si de documentare privind domeniile vizate de scopul asociatiei, precum si furnizarea de servicii de informare si consultanta membrilor si altor persoane interesate;
          5) protejarea intereselor materiale si morale ale membrilor sai, prin asistenta de specialitate sau, dupa caz, prin reprezentarea acestora in fata institutiilor de specialitate ale statului;
          6) realizarea de alte initiative in relatia cu institutiile statului in vederea protejarii si promovarii intereselor membrilor asociatiei;
          7) editarea de materiale si buletine informative, studii si rapoarte de cercetare, carti si publicatii periodice si neperiodice, imprimarea si inregistrarea pe suporti audio, video si electronici, pe teme aferente domeniilor vizate de scopul asociatiei, precum si difuzarea acestora. 
          8) participarea la proiecte si programe nationale si internationale care corespund scopului asociatiei si/sau sunt complementare obiectivelor acesteia;
          9) colaborarea cu institutii publice si private, cu organizatii similare, nationale si internationale, prin oferirea de consultanta specializata si angajarea in programe de cooperare si parteneriat;
         10) sprijinirea actiunilor si initiativelor care raspund scopului asociatiei sau sunt complementare obiectivelor acesteia;
         11) derularea oricaror activitati menite sa faciliteze realizarea scopurilor si obiectivelor propuse, inclusiv prin institutii proprii, in conformitate cu legislatia in vigoare;     

Descarca STATUTUL ADJPR